Projekt domu w Pure

Projekt domu w PURE jest zawsze niepowtarzalny i dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb dlatego od samego początku staramy się poznać Twój styl życia i wynikające z niego potrzeby względem wymarzonego domu. Oferujemy pełne wsparcie naszych klientów zaczynając od sprawdzenia działki przed jej zakupem, do nadzoru nad wykończeniem wnętrz. Działając w imieniu inwestora uzyskujemy wszelkie wymagane decyzje urzędowe pozwalające na realizację inwestycji. Uzyskujemy prawomocne pozwolenie na budowę wymagane do rozpoczęcia budowy. Na życzenie inwestora wykonujemy nadzór autorski nad procesem budowy.

Spotkanie

Zapraszamy Cię na niezobowiązującą rozmowę w naszym biurze, w trakcie której omówimy Twoje oczekiwania i ustalimy zakres przyszłej współpracy. Na pierwszym spotkaniu staramy się uporządkować kwestie formalno-prawne związane z procesem rozpoczęcia inwestycji. Wyjaśnimy poszczególne fazy prowadzenia inwestycji, aby cały proces projektowania i budowy wymarzonego domu przebiegał bez zakłóceń i nieoczekiwanych problemów.

Analiza działki

Analizujemy wskazaną przez Ciebie działkę pod kątem najważniejszych parametrów wpływających na możliwości zabudowy działki. Jeśli jesteś jeszcze przed zakupem działki zachęcamy do zapoznania się z zakładką „Sprawdzenie działki przed zakupem”. W pierwszej kolejności szukamy potencjalnych zagrożeń mogących stanowić problem z realizacją inwestycji.

Koncepcja

Łącząc przeprowadzone analizy z Twoimi oczekiwaniami przygotowujemy koncepcję domu. Na kolejnym spotkaniu przedstawiamy usytuowanie budynku na działce i plan układu pomieszczeń wraz z uproszczonym modelem 3D. Jest to początek serii wspólnych spotkań, na których masz możliwość aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania wnosząc sugestie i dzieląc się z nami swoimi odczuciami.

Uzgodnienia

Konsultujemy, omawiamy i wprowadzamy zgłoszone przez Ciebie korekty zaproponowanych rozwiązań uzyskując indywidualny, wspólnie wypracowany projekt domu dopasowany do Twoich potrzeb.

Wizualizacje

Po serii spotkań, na podstawie ostatecznie uzgodnionego projektu koncepcyjnego wykonujemy fotorealistyczne wizualizacje projektowanego domu.

Projekt budowlany

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji architektonicznej opracowujemy szczegółowy projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i wielobranżowego projektu technicznego instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, centralnego ogrzewania itp. zgodnie z ustalonym zakresem opracowania.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Działając w Twoim imieniu składamy wniosek wraz z projektem budowlanym do urzędu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub składamy wniosek o zgłoszenie zamiaru budowy.

Kosztorys

Oferujemy wykonanie specjalistycznego kosztorysu budowy domu pozwalającego oszacować wysokość wymaganych nakładów finansowych do zrealizowania inwestycji.

Nadzór autorski

Na Twoje życzenie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami prowadzimy nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych polegający na sprawdzeniu zgodności realizacji obiektu z przekazanym projektem.